Wettelijke informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

Advocatenkantoor Agten is een advocatenkantoor onder de vorm van een VOF (vennootschap onder firma) met maatschappelijke zetel te B-3960 Bree, Malta 9 KBO-nummer: 0537.187.681 BTW-nummer: BE0537.187.681 nacebelcode: 69.101.

Advocatenkantoor Agten heeft kantoren te:

  • B-3960 Bree, Malta 9, Tel.: 089/47.15.15 (hoofdkantoor)
  • B-2400 Mol, Spinstersstraat 10, Tel.: 014/ 39.73.63
  • B-8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 57, Tel.: 050/96.83.00

De hiernavolgende advocaten zijn verbonden aan Advocatenkantoor Agten:

  • Marc Agten                KBO: 0536.904.797
  • Guy Agten                  KBO: 0536.905.292
  • Thierry Agten           KBO:  0738.991.530
  • Clint Vanlook            KBO: 1006.051.633
  • Katleen Van Hoef    KBO: 0750.605.794
  • Lore Truyen               KBO: 0789.424.206

U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor rechtbanken en arbitrage-instituten. De voorkeurmateries van elke advocaat kan u terugvinden bij hun eigen profiel.

De advocaten bij Advocatenkantoor Agten zijn allen ingeschreven aan de balie van Limburg.

Advocatenkantoor Agten is een zowel een associatie als een samenwerkingsverband in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006.

De advocaten bij Advocatenkantoor Agten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Voor de tarieven verwijzen wij naar de pagina ‘Tarieven’ op deze website.

2. Aansprakelijkheidsverzekering

De advocaten bij Advocatenkantoor Agten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten polis bij Amlin Europe NV (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297).

De advocaten van Advocatenkantoor Agten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar bij een schadegeval zal uitkeren. Advocaten van Advocatenkantoor Agten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen dan tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij alle aansprakelijkheid af.

3. Informatie of klachten – Toepasselijk recht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u contact opnemen met Mr. Marc Agten via marc.agten@agten-vennoten.be of per post naar B-3960 Bree, Malta 9.

Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

De overeenkomsten die tot stand komen tussen Advocatenkantoor Agten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Indien er een geschil zou ontstaan tussen Advocatenkantoor Agten en de cliënt, dan zal dit voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van Limburg.

4. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Advocatenkantoor Agten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.