Team

Marc Agten

Marc.Agten@agten-vennoten.be

Aan de Balie sinds 1984
Gewezen plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg

Opleidingen:

 • 1984: Licentiaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (onderscheiding)
 • 2019: Curatorenopleiding
 • 2020: Opleiding collaboratief advocaat

Hoofdmateries:

 • Burgerlijk recht algemeen
 • Familierecht: echtscheidingen – voorlopige maatregelen – vereffening verdeling
 • Erfenissen / Vermogensplanning
 • Vennootschapsrecht: gedwongen uitsluiting / gedwongen overname van aandelen
 • Huurrecht: Huur – Handelshuur
 • Bouwrecht /aanneming
 • Verkeer, verzekeringen, schade en aansprakelijkheid
 • Contracten / Dadingen
 • Vastgoed (uitgezonderd administratief recht)

Aan de Balie sinds 1978

Opleidingen:

 • 1978: Licentiaat in de rechten, Universiteit Antwerpen (onderscheiding)
 • 2018: Opleiding bewindvoeringen
 • 2020: Opleiding aannemingsrecht

Hoofdmateries:

 • Burgerlijk recht algemeen
 • Koop – verkoop
 • Pacht
 • Huurrecht: Huur – woninghuur –  handelshuur
 • Gerechtelijk recht / Bijzondere procedures
 • Insolventierecht
 • Bouwrecht /aanneming
 • Bewindvoeringen

Aan de Balie sinds 2017

Opleidingen:

 • 2017: Master in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven

Hoofdmateries:

 • Burgerlijk recht algemeen
 • Familierecht (echtscheidingen,  voorlopige maatregelen, vereffening verdeling)
 • Erfenissen – vermogensplanning
 • Koop – verkoop
 • Huurrecht: Huur – woninghuur – handelshuur
 • Bouwrecht / aanneming
 • Verkeer, verzekeringen, schade en aansprakelijkheid
 • Overeenkomsten
 • Handels- en ondernemingsrecht
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Beslag en gedwongen uitvoering.

Aan de Balie sinds 2017

Opleidingen:

 • 2016: Master in de rechten, Universiteit Antwerpen (onderscheiding)
 • 2017-2018: Postgraduaat Vastgoedkunde, Katholieke Universiteit Leuven (onderscheiding)
 • 2019: Curatorenopleiding, Confocus
 • 2020: Grondige snelcursus Nieuwe Wetboek Vennootschappen En Verenigingen, Fiscale Hogeschool
 • 2020-2022: Postgraduaat Fiscale Wetenschappen, Fiscale Hogeschool

Hoofdmateries:

 • Fiscaal recht
 • Vennootschapsrecht
 • Handelsrecht
 • Vastgoed (inclusief huur, bouwrecht/aanneming) (uitgezonderd administratief recht)

Aan de Balie sinds 2013

Opleidingen:

 • 2013: Master in de rechten, Universiteit Hasselt
 • 2018: Opleiding bewindvoering
 • 2018-2019: Postgraduaat in de bemiddeling – specialisatiemodule familiale bemiddeling (Katholieke Universiteit Leuven)
 • 2020: Getuigschrift Supralat – Salduz opleiding
 • 2022: Certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’

Hoofdmateries:

 • Burgerlijk recht algemeen
 • Familierecht (echtscheidingen,  voorlopige maatregelen, vereffening verdeling)
 • Jeugdrecht
 • Bewindvoering
 • Verkeer, schade en aansprakelijkheid
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Debiteuren en incasso
 • Huurrecht: Huur – woninghuur – handelshuur
 • Verzekeringsrecht
 • Pro deo dossiers

Aan de balie sinds 2022

Opleidingen:

 • 2021: Master in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (onderscheiding)
 • 2022: Master in het notariaat, Katholieke Universiteit Leuven, (onderscheiding)

Hoofdmateries:

 • Burgerlijk recht algemeen
 • Familierecht (echtscheidingen,  voorlopige maatregelen, vereffening verdeling)
 • Erfenissen/Vermogensplanning
 • Fiscaal recht
 • Overeenkomsten m.i.v. koop-verkoop
 • Vastgoed (inclusief huur, bouwrecht/aanneming) (uitgezonderd administratief recht)
 • Pro deo dossiers
 
 
 
 

Jurist

Opleidingen:

 • 1983: Licentiaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (onderscheiding)

Secretariaat:

 • Els Baptist

 

Interne taakverdeling:

 

Tenzij u als cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Advocatenkantoor Agten naar eigen inzicht dossiers/procedures of bepaalde onderdelen ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten.