Tarieven

Advocatenkantoor Agten hanteert een standaard ereloonuurtarief van € 135,00/uur exclusief BTW hetwelk wordt gehanteerd voor de prestaties die door de advocaten geleverd worden in uw dossier. In fiscale dossiers zal een ereloonuurtarief van € 165,00/uur gehanteerd worden. Per procedure of dossier kan een apart ereloon worden afgesproken. Het ereloon vergoedt dan ook het werk van de advocaat, los van de verdere kosten die ontstaan bij het verrichten van zijn werkzaamheden.

Navolgende kantoorkosten worden in rekening gebracht:

  • Verplaatsingskosten:                                  € 0,70/km
  • Dactylografie en briefwisseling:            € 10/pagina
  • Aangetekende briefwisseling:                € 20,00
  • Fotokopie:                                                       € 0,30/pagina
  • Opening dossier:                                          € 150,00

BTW: Sedert 2014 is er BTW verschuldigd op de prestaties verricht door advocaten, het toepasselijke BTW-tarief bedraagt 21%.

In het uurtarief zijn de gerechtskosten die gemaakt dienen te worden (bv. (niet-limitatief): griffierechten, dagvaardingskosten, expertisekosten, rechtsplegingsvergoedingen, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten opzoekingen, expertisekosten, publicaties in het Belgisch Staatsblad enz.) niet inbegrepen, deze worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Advocatenkantoor Agten zal voorschotten (provisies) vragen lopende het dossier. Bij afsluiting van het dossier zal er een eindfactuur worden opgesteld met verrekening van de reeds betaalde provisies. Bij het aangaan van de samenwerking zal er een ereloonovereenkomst worden opgesteld waarop de Belgische wetgeving van toepassing is.